Chemické čištění rozvodů

a topných těles

Chemické čištění topné soustavy

Vyčištění sníží počet GJ odebíraných od Tepláren nebo z Tepelných čerpadel.

Rozvody tepelné soustavy a soustavy pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) jsou permanentně zanášeny vlivem nečistot obsažených v teplé vodě. Ty se do systému dostávají přirozeným rozpadem rozvodů, mazivy atd. Tyto nečistoty pak vytváří pevné nánosy jak v rozvodech, tak především na stěnách topných těles, působí jako izolanty, způsobují zvýšený odpor při přestupu tepla a snižují vyzařování tepla z radiátorů. V extrémním případě pak topné těleso topí jen v samotném jeho centru a okraje zůstávají chladné.

Chemickým vyčištěním tak dochází k zásadnímu zlepšení tepelného komfortu v jednotlivých bytech a obecně ke snížení spotřeby tepelné energie.

Při chemickém čištění je tlakové zařízení napojeno na rozvody v suterénu domu a při jeho procesu čištění nedochází k žádnému viditelnému zásahu do bytů.

Zanesený radiátor
Zanesená trubka
Topení