Bluenet NTS

Navrhneme FVE přesně na míru

pro Váš dům

Bluenet NTS

Čas na změnu systému

vytápění Vašeho domu

Bluenet NTS

Naprostá nezávislost

na centrálním zdroji vytápění

Blue home

Okamžité přínosy realizovaného projektu

Industry

Naprostá nezávislost

na centrálním zdroji vytápění (teplárna)

Cash

Okamžitá úspora

na platbách za energie

Table

Zlepšení tepleného komfortu

bez výkyvů teplot...

Time

Zvýšení životnosti

elektrických spotřebičů v domácnosti

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ


Komplexnost řešení spočívá v instalaci kaskády tepelných čerpadel vzduch – voda, doplněných o bivalentní zdroj tepla. Při dimenzování výkonu čerpadel je kladen důraz na to, aby systém zvládnul jakýkoli extrém. Systém je doplněn o regulaci. Zároveň toto řešení umožňuje vytvoření nesrovnatelně vyššího tepelného komfortu pro uživatele. Stanete se tak zcela nezávislí na externím zdroji tepla například z teplárny.

Před instalací systému je provedeno chemické čištění rozvodů a radiátorů unikátní technologií chemicko-projektilového čištění.

Napájení čerpadel a bivalentního zdroje je elektrickou energií. V objektu je zřízeno tzv. jednotné odběrné místo, ze kterého jsou následně napájeny tepelná čerpadla, bivalentní zdroj a všechny domácnosti (v případě bytových domů). K jednotnému odběrnému místu je nainstalován regulátor napětí, který zajišťuje až 18 % úsporu elektrické energie (a to i v samotných domácnostech) a zároveň chrání veškeré spotřebiče před přepětím v síti (prodlužuje jejich životnost).

Instalace našeho komplexního řešení nevyžaduje žádný zásadní zásah do rozvodů objektu ani posílení kapacity přívodu elektrické energie.

Novinky
Blue HomeTepelná čerpadla